Jun 14, 2009

Tặng mày AN...

ngẫm xem tác giả gửi gấm j nha. chúc mày "tìm lại"....amo never stops never quits...


Những ngày xa xưa đó, bạn của tôi ơi
Chúng ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc
Chúng ta mãi ca hát và nhảy múa cho đến một ngày
Ta sẽ sống một cuộc đời mà mình đã lựa chọn
Ta sẽ đấu tranh và không bao giờ thất bại

đây là lyric bài "Those Were The Days" - Mary Hopkin
rãnh thì kiếm nghe hen ku. all the best wishes 4u!

No comments:

Post a Comment