Dec 17, 2008

logo doanh nghiệp thời bão giá.....

một vài hình ảnh copy sinh động về hiện thực cuộc sống ....


máy in xerox.....sắp hết mực...:))

dell sắp đổ vỡ????

Biều đồ một đi xuống không trở lại của Cisco....

Đâu còn dòng chữ đi lên với dấu chấm than ở cuối. ...=))

LG nhận ra rằng "Cuộc sống phũ phàng" (Nguyên gốc khẩu hiệu: Life's good - Cuộc sống tươi đẹp) :)

nokia ngắt....kết nối với mọi người...:d

quả táo đã có thêm n vét sẹo :))

1 comment: